Home Deurplaten Ventilatiesystemen Duco DucoTronic System
DucoTronic System
 Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatie

24 uur per dag
ventileren zorgt voor
het beste resultaat

Optimaal binnenklimaat

Voor een gezond binnenklimaat in woningen en kantoren zijn twee zaken essentieel: de luchtkwaliteit en de vochthuishouding. Af en toe een raam open zetten is niet voldoende. Even luchten is namelijk niet hetzelfde als ventileren. Alleen 24 uur per dag ventileren met verse lucht zorgt voor een optimaal binnenklimaat. Het is de beste manier om geuren, vocht en schadelijke stoffen af te voeren. Zo krijgt schimmelvorming geen kans en kunnen klachten als gevolg van allergieën voorkomen worden.


Ventileren met Systeem C

duco_01.jpg

 Een gecontroleerde, natuurlijke toevoer van verse lucht via de gevel, gecombineerd met een centrale, mechanische afvoer van vervuilde lucht via de ‘natte’ ruimtes, oftewel ventileren met Systeem C: dat is Duco’s formule.

Duco biedt een uitgebreid scala van natuurlijke ventilatiesystemen. In deze brochure informeert Duco u over het ultieme ventilatiesysteem: het DucoTronic System. Dit garandeert de meest optimale en energiezuinige ventilatie voor woningen. 

 natuurlijk = gezond
 energiezuinig
 voor elke situatie een oplossing
 


Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatie (VNV)

Het gepatenteerde DucoTronic System is een Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem. Het zorgt automatisch voor een continu evenwicht tussen gecontroleerde natuurlijke luchttoevoer via ventilatieroosters in de gevel, en een centrale, mechanische afvoer van vervuilde lucht via de afvoerventilator.

Het DucoTronic System ventileert alleen waar en wanneer dat nodig is. En in de juiste hoeveelheid. Dit zorgt voor een optimaal resultaat en een gezond binnenklimaat, met een forse energiewinst (EPC-winst tot 0,26).

De vraag naar ventilatie wordt bepaald op basis van de luchtkwaliteit (CO2) in de verblijfsruimtes en het vochtgehalte (RH) in de ‘natte’ ruimtes.

Dat het DucoTronic System automatisch ventileert, betekent dat de gebruiker dus niets hoeft te doen. Maar hij blijft wel de baas en kan de luchttoevoer en afvoer desgewenst gemakkelijk handmatig aanpassen.

Het systeem is gebruiks- en onderhoudsvriendelijk. Het is mooi vormgegeven en neemt geen ruimte in. Door automatische zelfijking is een lange levensduur gegarandeerd.

 ventileert waar en wanneer nodig, en in de juiste hoeveelheid
handmatige aanpassing mogelijk
minimum aan bouwkundige ingrepen
gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

 tronic_huis.jpg
 

Garantie

Alle door Duco gebruikte materialen zijn van een hoge kwaliteit. Mochten zich bij normaal gebruik en onderhoud toch gebreken voordoen, dan geeft Duco:
1 jaar garantie op de werking van het systeem (fabricagefouten)
2 jaar garantie op alle sturingscomponenten
10 jaar garantie op elk type ventilatierooster (excl. sturingsunit)


Installatie en aansluiting

De toevoer- en afvoercomponenten en de sensoren kunnen bij de gebruikelijke leveranciers worden ingekocht. De E-installateur zorgt voor de aansluiting van de bekabeling. De sturingscomponenten worden door een erkende Duco service-installateur geïnstalleerd.

 Onderhoud


Om een goede werking en een optimale energiewinst te kunnen garanderen, adviseert Duco het systeem eens per drie jaar een servicebeurt te geven. Dit onderhoud dient door een Duco service-installateur te worden verricht. De gebruiker kan vrijblijvend een aanbieding voor een onderhoudscontract van hem ontvangen. 

Van de gebruiker vergt het DucoTronic System bijzonder weinig onderhoud. Hij hoeft het insectenwerende rooster en de binnenkant van de ventilatieroosters slechts eenmaal per jaar schoon te maken. De sensoren zijn zelfijkend en dus onderhoudsvrij. Een installateur zorgt voor het reinigen van de afzuigunit. 

 duco_systeem.jpg