Home Deurplaten Subsidieregeling isolatieglas
Subsidieregeling isolatieglas

Eigenaar-bewoners


De overheid wil eigenaar-bewoners stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen in de eigen woning. Specifiek voor het laten plaatsen van isolatieglas heeft het Ministerie voor Wonen Wijken en Integratie een budget van € 45 miljoen beschikbaar gesteld. Met ingang van 1 oktober 2009, om 09.00 uur is de Tijdelijke subsidieregeling Isolatieglas in werking. 

De regeling werkt volgens de waardebonsystematiek. Dit betekent dat eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vanaf 1 oktober 2009 een waardebon kunnen aanvragen via Meer Met Minder. U kunt een waardebon aanvragen tot en met 31 december 2010. Hierbij geldt dat als het budget van € 45 miljoen op is het ook niet meer mogelijk is om een waardebon aan te vragen. Ook eigenaar-bewoners en VvE’s die isolatieglas hebben laten plaatsen in de periode 1 juli 2009 tot 1 oktober 2009 komen in aanmerking voor een waardebon. 

De waarde van de waardebon is gekoppeld aan het aantal m2 isolatieglas dat wordt geplaatst. Let wel: het uiteindelijke kortingsbedrag kan afwijken van het bedrag dat op de waardebon staat vermeld. Dit komt omdat de korting wordt berekend op basis van het daadwerkelijk aantal vierkante meters glas dat door uw glaszetter is geplaatst. Deze oppervlakte kan afwijken van wat u heeft aangevraagd en wat op de waardebon staat. Het kortingsbedrag kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat op de waardebon staat vermeld. De eigenaar-bewoner moet de waardebon inleveren bij Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V.

Per daadwerkelijk geplaatste m2 isolatieglas dat voldoet aan de voorwaarden krijgt u een korting van € 35,-. Deze korting wordt verrekend op uw eindfactuur die u ontvangt van Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V.
. Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V. kan vanaf 2 november a.s. de waardebon declareren bij uitvoeringsorganisatie SenterNovem.

Waarom isolatieglas?
Door het plaatsen van isolatieglas krijgt u lagere energielasten, meer wooncomfort in zowel de zomer en de winter, het heeft ook een positief effect op de waarde van uw woning. Tenslotte is energiebesparing een belangrijk wapen in de strijd tegen klimaatverandering. 
 

 

Voorwaarden


De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de waardebon voor isolatieglas zijn:


 1. U bent eigenaar-bewoner en heeft hoofdverblijf  in de woning waar het isolatieglas wordt geplaatst
 2. Uw woning is opgeleverd uiterlijk op 1 januari 1995
 3. U laat isolatieglas aanbrengen met een U-waarde van ten hoogste 1,6 W/m².K (dit is het zogenoemde HR+ glas)
 4. U brengt ten minste 5 m² isolatieglas aan 
 5. U laat het glas plaatsen conform NPR 3577 
 6. U kunt als eigenaar-bewoner één keer een waardebon aanvragen voor uw woning
 7. U dient binnen vier maanden na afgifte van de waardebon het isolatieglas te hebben geplaatst
 8. U kunt een waardebon aanvragen zolang het budget van € 45.000.000,- beschikbaar is op basis van wie het eerst komt die het eerst maalt 
 9. U dient te zorgen voor een goede werking van uw e-mailadres en e-mailpostbus 

 

Aanvragen


Indien u woningeigenaar bent en deze woning ook zelf bewoont (eigenaar-bewoner) kunt u zelf een waardebon aanvragen. Indien u deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE), kan uw VvE een waardebon aanvragen. Dit geldt ook voor isolatieglas geplaatst tussen 1 juli en 1 oktober 2009 dat voldoet aan de voorwaarden van de regeling.

Voordat u een aanvraag indient, dient u over de volgende zaken te beschikken:                           
           
DigiD inlogcode           
DigiDDigiD (spreek uit: 'Die-gie-dee') staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan vaststellen. Bij SenterNovem kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen. 

Op aanvraag ontvangt u van DigiD hiervoor een inlogcode, via 
www.digiD.nl.


Beschikt u over DigiD, dan kunt u via onderaanstaande button inloggen.

Button Eigenaar-bewoner

Stappenplan


U vraagt aan Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V. wat voor u de mogelijkheden zijn om isolerend glas aan te brengen. Houdt hierbij rekening met de voorwaarden van de Tijdelijke regeling isolatieglas. Het isolatieglas dient een U-waarde te hebben van ten hoogste 1,6 W/m2.K, dit is minimaal HR+ glas. Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V. kan u hier meer over vertellen. De woning waarin het glas wordt geplaatst moet opgeleverd zijn voor 1 januari 1995 en er dient ten minste 5 m2 isolatieglas te worden geplaatst.

Stap 1
U vraagt een waardebon voor isolatieglas aan. Om een waardebon te kunnen aanvragen dient u in het bezit te zijn van een DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Beschikt u over een DigiD? Dan kunt u hieronder op de button Waardebon aanvragen klikken. U wordt dan doorgestuurd naar de pagina van de uitvoeringsorganisatie SenterNovem waar u het digitale aanvraagformulier voor de waardebon kunt invullen.

Hebt u geen digitale inlogcode (meer)? Dan kunt u deze aanvragen via www.digiD.nl.
 Houdt u er rekening mee dat dit enkele dagen kan duren. 

Stap 2
Op het digitale aanvraagformulier geeft u onder andere aan hoeveel m² isolerend glas u denkt te gaan plaatsen. U hebt alleen recht op een waardebon wanneer u ten minste 5 m² isolatieglas laat plaatsen. De waardebon geeft u recht op een korting van € 35,- per m² daadwerkelijk geplaatst isolatieglas. De waardebon vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 1.100,-, of te wel ruim 31 m² isolatieglas.

Let op: bij de aanvraag van uw waardebon dient u het aantal vierkante meter glas dat u gaat plaatsen zo nauwkeurig mogelijk op te meten . Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V. zal u een korting op de factuur verstrekken die overeenkomt met het daadwerkelijk geplaatst aantal m2 isolatieglas. Het bedrag op de waardebon is het maximumbedrag dat Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V. u als korting kan geven. U dient dus te zorgen voor een goede inschatting van het aantal m2 isolatieglas.

Stap 3
U meldt Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V. dat u in het bezit bent van een waardebon isolatieglas.

Stap 4
U vraagt Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V. het isolerend glas te plaatsen.

Stap 5
Als het isolatieglas geplaatst is, overhandigt u Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V. de waardebon.

Stap 6
U ontvangt van Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V.
de factuur voor het plaatsen van het isolatieglas. Dit is een factuur waar de korting voor het isolatieglas op staat vermeld. De korting kan afwijken van de hoogte van de waardebon indien het daadwerkelijk geplaatst aantal m² niet overeenkomt ( is lager of gelijk) met het aantal m² dat op de waardebon staat aangegeven. U betaalt het totaal bedrag incl. btw. van de factuur aan Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V. binnen de gestelde termijn.

Stap 7
Als aan alle voorwaarde is voldaan wordt de subsidie aangevraagd en zodra die is toegekent wordt het aan u uitgekeerd binnen enkele dagen (wij kunnen de aanvraag pas indienen alles wij een geldige waardebon, een factuur en een betaalbewijs voor het geplaatste isolatieglas hebben).


Indien het isolatieglas is geplaatst tussen 1 juli 2009 en 1 oktober 2009 dient u ook een waardebon aan te vragen om in aanmerking te komen voor korting.  

 1. Vraag bij Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V. die het isolatieglas heeft geplaatst of het glas voldoet aan de voorwaarden uit de Tijdelijke regeling isolatieglas. Zo ja, vraag dan of hij u de korting alsnog wil geven
 2. U overhandigt de waardebon zo snel mogelijk aan Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V. ; in dit geval is de waardebon slechts vier maanden geldig
 3. Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V. bepaalt de korting en verstrekt u een nieuwe factuur. Hierop staat onder andere de korting vermeld, de specificatie van het glas dat is geplaatst en het unieke waardebonnummer
 4. Brouwers Machinaal Timmerbedrijf B.V. berekent de korting aan de hand van de werkelijk geplaatste vierkante meters isolatieglas en verstrekt u een nieuwe factuur.    

LET OP: de waardebon wordt slechts eenmaal verstrekt en er worden geen duplicaten verstrekt.