Home Deurplaten Glas Alles over glas Kleurbeleving HR++ glas
Kleurbeleving HR ++ glas
kleurbeleving is tussen HR ++ glas  
In de praktijk blijkt dat er door de coating op het glas een "gering" verschil in kleurbeleving is tussen HR ++ glas en gewoon isolerend dubbelglas en gewoon glas. In de praktijk blijkt dat de aanduiding van de coating met de term “neutraal” en “gering” niet in alle gevallen opgaat en soms zelfs als hinderlijk wordt ervaren. Het verdient aanbeveling om vooraf met de klant deze kleurverschillen te bespreken, dit kan aan de hand van een monster van het toe te passen glas te tonen. Het toepassen van HR ++ glas en andere glassoorten kunnen wel eens als hinderlijk overkomen. Ook kunnen ertussen de verschillende fabrikanten kleurverschillen voorkomen.